Ποσότητα: 450gr | Τιμή: 5
Ποσότητα: 400 gr | Τιμή: 3.00€ (αμυγδαλου 3.25€)
Ποσότητα: 350gr & 700gr | Τιμή: 3.80€ & 7.10€