Ποσότητα: 5kg | Τιμή: 26.1
Κατηγορία: Λάδι-ελιές

οξύτητας 0,3%, ποικιλία Μανάκι,