Ποσότητα: 500gr / 1kg | Τιμή: 5.40€ & 10.80€
Παραγωγός: Νίκος Μπίρμπας