Ποσότητα: 1kg | Τιμή: ημιλευκο μαλακο 1.90€ / ημιλευκο σκληρο 1.80€ / ολικης μαλακο 1.65€ / ολικης σκληρο 1.55€ / λευκο μαλακο 1.80€
Κατηγορία: Αλεύρια - Ζυμαρικά

ολικης, μαλακο και σκληρο / ημιλευκο, μαλακο και σκληρο / λευκο μαλακο

Ποσότητα: 400gr | Τιμή: Βρωμης 1.90€/ πτισανης 2.30€/ ζεας 2.50€/ μονοκοκκου 2.50€
Κατηγορία: Αλεύρια - Ζυμαρικά

βρωμης, πτισανης, ζεας, μονοκοκκου σταριου

Ποσότητα: 1kg | Τιμή: Σιτου ολικης 1.80€ / σιτου τυπου Μ 2.15€ / καλαμποκι ολικης 2.30€ / κριθινο 1.90€ / βρωμης 3.00€ / σικαλης 2.30€
Κατηγορία: Αλεύρια - Ζυμαρικά

σιτου, καλαμποκιου, κριθινο, βρωμης, σικαλης